آموزش خط میخی (آموزه هشتم)

66 10,316

همه ما در باره قید یاد گرفته ایم که قید واژه ای است که به چم (معنی و مفهوم) فعل چیزی اضافه می کند و توضیحی درباره آن می دهد. برای نمونه: تاریخ ایران پرشکوه است. در این جمله پرشکوه قید می باشد چرا که حالت فعل را توضیح داده است.

در خط میخی یا همان خط باستانی میخی نیز این قید ها وجود داشته است و ما در این آموزه هشتم از سری آموزه های خط باستانی میخی ،آموزش قید های خط میخی را خواهیم داشت.

به موجب کتیبه های شناخته شده خط میخی، به دو نوع قید برمیخوریم. نخست قید هایی که اصولا معنی و مفهوم قید را دارا می باشند. دوم قید های صفت گونه که از لحاظ مفهوم با صفت تفاوتی ندارند. ما در آموزه هشتم که شما هم اکنون در حال خواندن آن هستید، 32 واژه ای که به عنوان قید شناخته شده اند را به شما همراه با نوشتن و آوانوشت و چم آموزش خواهیم داد در کتیبه هایی که تا به اکنون شناخته شده است این 32 قید را شناسایی کرده ایم.

#نوشتار میخیآوانوشتبه چم
1.در آن زمان به خط میخیاَچی یَدر آن هنگام
2.آنگاه-به-خط-میخیاَدَ کی یَآنگاه
3.به شکلی دیگر به خط میخیاَنی یَثابه شکلی دیگر
4.بسیار به خط میخیاَ پی یَبسیار، خیلی
5.جدا به خط میخیاَپَ تَ رَمدور، جدا
6.آنجا به خط میخیاَ مَ تآنجا، از آنجا
7.چنین به خط میخیاَواچنان، چنین
8.آن چنان به خط میخیاَوَثاآن طور
9.آن طور به خط میخیاَوَداآنگاه، آن هنگام
10.از آن هنگام به خط میخیاَ وَ دَ شاز آنجا
11.از آن سو به خط میخیاَ وَ پَرااز آن سو، از آن طرف
12.نزدیک به خط میخیاَش نی یَنزدیک
13.معلوم به خط میخیاَز دامعلوم
14.اینجا-به-خط-میخیایدااینجا
15.به کلی به خط میخیچی نابه کلی، همگی
16.تا زمانی که به میخیچی تاتا زمانی که
17.از روی دروغ به میخیدوروخ تَماز روی دروغ
18.از روی دروغ به میخیدو روخ تَمدور
19.نسل در نسل به میخیدو ویتا پَرَنَمپشت در پشت،نسل اندر نسل
20.دنبال به خط میخینی پَدی یَدر پیِ، عقبِ، دنبال
21.اکنون به خط میخینوَرماکنون
22.جلو-به-خط-میخیپَ ایش یاپیش، جلو
23.علاوه-به-خط-میخیپَتی شَمبه علاوه
24.دیگر-به-خط-میخیپَتی یَباز، دیگر
25.سابقا-به-خط-میخیپَرو وَمگذشته بر این، پیش از
26.دیرگاه به خط میخیپَ رو وی یَتَدیرگاه
27.پس از آنکه به میخیپَساوَپس از آن
28.زیر-به-خط-میخیف رَوَتزیرِ، به سوی پایین
29.همگی-به-خط-میخیف رَه رَوَمروی هم رفته،همگی
30.همه-جا-به-خط-میخیویس پَداهمه جا
31.زیاد به خط میخیوَسی یَزیاد، بسیار
32.پس-از-آن-به-خط-میخیه یا پَرَمپس از آن

در اینجا به پایان آموزه هشتم رسیده ایم، لطفا این قید های گفته شده را با تمرین و نوشتن آنان به خاطر بسپارید تا به هنگام برگردان هر گونه کتیبه خط باستانی میخی، به آسانی بتوانید واژه ها را از هم جدا کرده و برگردان کنید.

در صورت داشتن هر گونه پرسشی آن را در انجمن و یا در زیر همین برگ بیان نمایید، ما خوش حال می شویم که به پرسش های شما پاسخ دهیم.

3.5 22 رای ها
رأی دهی به این نوشته
اشتراک در
اطلاع از
guest
66 نظرات
تازه‌ترین
قدیمی ترین بیشترین واکنش نشان داده شده(آرا)
بازخورد (Feedback) های اینلاین
View all comments
0
اندیشه خود را به یادگار بگذارید!x