آموزش خط اوستایی (آموزه ششم)

22 4,989

در آموزه ششم از سری آموزش خط اوستایی به طور کامل، به آموزش نحوه استفاده از حروف در واژه های مختلف، خواهیم پرداخت. در آموزه های چهارم و پنجم به 14 حروف اشاره کردیم و در آموزه ششم به 17 حروف دیگر خواهیم پرداخت و 17 حروف باقی مانده را در آموزه هفتم برایتان خواهیم گفت. از آموزه چهارم به بعد آموزش ها به نوعی آموزش دستور زبان اوستایی نیز می باشد. هر چند که به زودی کتاب آموزش خط اوستایی را نیز منتشر خواهیم کرد.

 • حرف پانزدهم ما حرف :   ب-به-خط-میخی  ( ب ) است. این حرف در همه جای واژه ها می آید.
اوستایی آوا نوشت پارسی امروزی
کلمه بردن به اوستایی بَر (bar)   بردن
 کلمه بوییدن به اوستایی بَ اودَ (bauda)   بوییدن

 • حرف شانزدهم ما حرف :   پ-به-خط-میخی  ( پ ) است. این حرف در همه جای واژه ها می آید.
اوستایی آوا نوشت پارسی امروزی
کلمه پدر به اوستایی پوثرَ (pothra)   پسر
 کلمه هفت به اوستایی هَپتَ (hapta)  هفت
 • حرف هفدهم ما حرف :   ت-در-اوستایی  ( ت ) است. این حرف در همه جای واژه ها می آید.
اوستایی آوا نوشت پارسی امروزی
ترسیدن-در-اوستایی تَرِس (tares)   ترسیدن
 کلمه تشت به اوستایی تَشتَ (tashta)   تشت
 • حرف هیجدهم ما حرف :   ت-در-اوستایی  ( ت ) است. این حرف فقط در انتهای واژه ها می آید.(به جز چند واژه استثنا)
اوستایی آوا نوشت پارسی امروزی
کلمه جراحی- به اوستایی کَرِنت (karent)   جراحی کردن
 کلمه جادوگر به اوستایی یاتومَنت (yatumant)   جادوگر
 • حرف نوزدهم ما حرف :   ث-در-اوستایی  ( ث ) است. این حرف در همه جای واژه ها می آید.
اوستایی آوا نوشت پارسی امروزی
کلمه سه به اوستایی ثری )   بردن
 کلمه پسر به اوستایی بَ اودَ (bauda)   بوییدن
 • حرف بیستم ما حرف :   ج-در-اوستایی  ( ج ) است. این حرف در همه جای واژه ها می آید.
اوستایی آوا نوشت پارسی امروزی
کلمه قدرت به اوستایی  اَ اُ جنگ (aojang)   نیرو، قدرت
 کلمه گریه به اوستایی  جَرِز (jarez)   گریه کردن
 • حرف بیستم و یک ما حرف :   چ در اوستا  ( خ ) است. این حرف در همه جای واژه ها می آید.
اوستایی آوا نوشت پارسی امروزی
کلمه دانش به اوستایی  خرتو (khrato)  خرد
 کلمه خر به اوستایی  خَرَ (khara)   خر
 • حرف بیست و دو ما حرف :   خ در اوستا  ( خ ) است که به صورت ه غلیظ هم تلفظ می شود این حرف هیچگاه در پایان واژه نمی آید.
اوستایی آوا نوشت پارسی امروزی
خیان در اوستا خیَ اُن (khyaon)   قبیله خیاُن
 • حرف بیست و سه ما حرف :   ث-در-اوستایی  ( خو ) است. این حرف همان تلفظ (خ) پارسی امروزی را دارد و پیش از واو معدوله در می آید.(مثال: خواهش، خواهر) این حرف همیشه پیش از حروف صدا دار می آید.
اوستایی آوا نوشت پارسی امروزی
کلمه خسبیدن به اوستایی  خوفس (khvafs)   خسبیدن
 کلمه درخشش به اوستایی خوَن (khvan)   درخشیدن
 • حرف بیست و چهار ما حرف :   د-در-اوستایی  ( د ) است. این حرف در همه جای واژه ها می آید.
اوستایی آوا نوشت پارسی امروزی
کلمه مورچه به اوستایی  دانَ (dana)   مورچه
 کلمه دختر به اوستایی  دوغذَر(dughzar)   دختر
 • حرف بیست و پنج ما حرف :   ذ-در-اوستایی  ( ذ ) است. این حرف فقط بین واژه ها می آید.
اوستایی آوا نوشت پارسی امروزی
کلمه بوی خوش به اوستایی  بَ او ایزی (bauizi)   بوی خوش
 کلمه آگاهی به اوستایی  بَ اوزَنگ (bauzang)   آگاهی، هوش 
 • حرف بیست و شش ما حرف :   ر-در-اوستایی  ( ر ) است. این حرف در همه جای واژه ها می آید.
اوستایی آوا نوشت پارسی امروزی
کلمه چوب به اوستایی  رَزورَ (razura)   چوب
 کلمه ریش به اوستایی رَاِشَ (raesha)   ریش
 • حرف بیست و هفت ما حرف :   ش-در-اوستایی  ( ش ) است. این حرف در همه جای واژه ها می آید.
اوستایی آوا نوشت پارسی امروزی
کلمه شتر به اوستایی  بوزَ (buza)   بز
 کلمه شش به اوستایی  زَئیریتَ (zairita)   زرد
 • حرف بیست و هشت ما حرف :   ژ-در-اوستایی  ( ژ ) است. این حرف در همه جای واژه ها می آید.
اوستایی آوا نوشت پارسی امروزی
کلمه دانستن به اوستایی  ژنا (zhna)   دانستن
 کلمه مار به اوستایی  اَژی (azhi)   مار، اژدها
 • حرف بیست و نه ما حرف :   س-در-اوستایی  ( س ) است. این حرف در همه جای واژه ها می آید.
اوستایی آوا نوشت پارسی امروزی
کلمه سرد به اوستایی  سَرِتَ (sareta)   سرد
 کلمه سوزن به اوستایی  سوکَ (suka)   سوزن
 • حرف سی ما حرف :   ر-در-اوستایی  ( ر ) است. این حرف در همه جای واژه ها می آید.
اوستایی آوا نوشت پارسی امروزی
کلمه سه به اوستایی  رَزورَ (razura)  چوب
 کلمه پسر به اوستایی  رَاِشَ (raesha)   ریش
 • حرف سی و یک ما حرف :   ش-در-اوستایی  ( ش ) است. این حرف در همه جای واژه ها می آید که به آن ش مشدد نیز میگویند.
اوستایی آوا نوشت پارسی امروزی
کلمه نوشیدن به اوستایی  شَم (sham)   نوشیدن
 کلمه شهر به اوستایی  شوئیثرَ (shoithra)   شهر


در اینجا به پایان آموزش ششم رسیده ایم. در صورت داشتن هر گونه پرسشی لطفا آن را در زیر همین برگه در بخش کامنت ها، یا در انجمن مطرح نمایید. ما پرسش را دوست داریم و خوش حال می شویم به شما پاسخ دهیم.

3.9 15 رای ها
رأی دهی به این نوشته
اشتراک در
اطلاع از
guest
22 نظرات
تازه‌ترین
قدیمی ترین بیشترین واکنش نشان داده شده(آرا)
بازخورد (Feedback) های اینلاین
View all comments
0
اندیشه خود را به یادگار بگذارید!x