هرمز دوم، هشتمین شاه ساسانی

هرمزد دوم هشتمین شاه ساسانی بود که پس از نرسه بر تخت نشست. فردوسی او را اورمزد نرسی نامیده است. مدت شاهی را برخی 7 یا به قول فردوسی 9 سال نوشته اند. پدر وی نرسی و نام مادرش نیز شاپور دختک نام داشت.هرمزد دوم در سال 303 میلادی رسما بر تخت…

نامه رستم فرخزاد به برادرش معنی شعر + صوتی

نامه رستم فرخزاد به برادرش فرخ هرمز نامه ای است که در حین جنگ قادسیه و هنگامی که سپهسالار ارتش ایران یعنی رستم فرخزاد در جنگ با اعراب، متوجه شد که طبق پیشگویی ها دیگر امیدی به پیروزی ارتش ایران در مقابله با اعراب نیست، برای برادر خویش نوشت…

بررسی دلایل سقوط هخامنشیان پس از 2356 سال

شاید به این فکر کرده اید که علت سقوط هخامنشیان چه بود؟ چه طور امکان دارد که بزرگترین امپراتوری جهان یعنی امپراتوری هخامنشیان در مقابل یونانیان به زانو در آمده و به آن سرعت از هم بپاشد؟. اگر بخواهیم نگاه بی طرفانه و دقیقی بر این موضوع

آذر نرسی نهمین شاه ساسانی

آذرنرسی یا آذرنرسه در سال ۳۱۰ میلادی پادشاه ساسانی بود. آذر نرسه یکی از پسران هرمز دوم و از زن اول یعنی ایفرا هرمز بود و پس از کشته شدن هرمزد دوم، در سال ۳۱۰ میلادی بر تخت نشست. آذر نرسی مردی خونخوار و ستمگر بود و به سبب همین بد رفتاری ها و…

شاپور دوم ساسانی (ذوالاکتاف)

بیوگرافی شاپور دومشاپور دوم یا شاپور بزرگ یا شاپور ذوالاکتاف، شاه بزرگ ساسانی در سال 309 میلادی در پیروز آباد زاده شد. نام مادر وی ایفرا هرمز و پدرش نیز هرمزد دوم بود. شاپور دوم یکی از پادشاهانی هست که بیشتر زمان پادشاهی را در بین شاهان

ایده ایرانشهری چیست؟ از کجا آمده است؟

واژه ایرانشهر به چه معنیست؟ حتما تا به امروز چندین بار واژه ایرانشهر را شنیده اید ایرانشهر، برآمده از واژهٔ پارسیگِ (آریاییان) است، و نامِ شاهنشاهیِ ایران در روزگارِ ساسانیان بود که حتی تا مدتی پس از فروپاشی امپراتوری ساسانی و سقوط ایران به…