پند های 18 گانه زرتشت

زرتشت پیامبر ایرانی درسال ۶۵۰۰ پیش از میلاد مسیح در روز ششم فصل بهار یعنی در 6 فروردین در خانۀ پوروشسپ دیده به جهان گشود. ( داستان زندگی زرتشت پیامبر(تولد تا رسالت) ) زرتشت از 7 سالگی تا 15 سالگی نزد برزین خردمند و دانای مقدس بزرگ آن دوران

معرفی 5 نبرد پر تلفات در جنگ جهانی دوم

جنگ جهانی دوم بزرگترین جنگ تاریخ کره زمین است بیشترین تلفات را در بین همه جنگ های تاریخ با فاصله بسیار به خود اختصاص داده است.در جریان جنگ جهانی دوم جنگ های مرگباری اتفاق افتاد که تلفات بسیار بالا و دور از انتظاری داشت، که ما در این پست به

چند روز کشورها در مقابل هیتلر و آلمان نازی در جنگ جهانی دوم دوام آوردند؟

جنگ جهانی دوم بزرگ ترین رخداد قرن نوزدهم که در جریان این اتفاق خانمان سوز که شش سال تمام در آن مردم بیگناه در سرتاسر دنیا کشته شدند. آغاز گر جنگ جهانی دوم آلمان زخم خورده جنگ جهانی اول، بود که با رهبری پیشوا یعنی آدولف هیتلر با داشتن چندین

چرا ساسانیان آثار اشکانیان را نابود کردند؟!

در بسیاری از نوشته ها آمده است که ساسانیان پس از شکست دادن اشکانیان تمامی آثار و نوشته ها و سازه های مربوط به ایشان را به کلی نابود ساختند! و برخی نیز در پاسخ این کار گفته اند که شیوه سلسله های ایرانی این گونه بوده است و پس از روی کار

درواسپ

درَواسپ که در پهلوی گوش (گاو) یشت نیز خوانده می شود، از 7 کرده و 33 بند درست شده و ویژۀ فرشتۀ نگهبان چارپایان است. به گمان ایزدبانوی درواسپ، دارندۀ اسبان خوب، ایزدبانویی دست دوم و مربوط به زمانی است که ایرانیان موفق به رام کردن اسب شدند.

اردیبهشت یشت

این یشت، با 19 بند، به نام اردیبهشت، دومین امشاسپند است. اردیبهشت فرشته ای است که در جهان خاکی نگهبان درستی، پرهیزگاری، پارسایی، تقوا، پاکی، نظم و سرانجام اخلاق به معنای عام کلمه است. همین مفهوم است که از آن در دین مزدیسنا، پندار نیک،