ایده ایرانشهری چیست؟ از کجا آمده است؟

واژه ایرانشهر به چه معنیست؟ حتما تا به امروز چندین بار واژه ایرانشهر را شنیده اید ایرانشهر، برآمده از واژهٔ پارسیگِ (آریاییان) است، و نامِ شاهنشاهیِ ایران در روزگارِ ساسانیان بود که حتی تا مدتی پس از فروپاشی امپراتوری ساسانی و سقوط ایران به…

اردشیر دوم ساسانی (اردشیر نکوکار)

پس از درگذشت شاپور دوم، دشواری های روزگار بهرام دوم و نرسی بار دیگر در ایران و دربار ایران پدیدار گشت. مشکلات همیشگی و سنتی جانشینی شاه پس از درگذشت شاهان همیشه در تاریخ ایران یک مشکل بزرگ بوده است.   به پادشاهی رسیدن اردشیر نیکوکاراردشیر…

7 تن از زنان قهرمان تاریخ ایران

در این بخش از تاریخ پارسی به معرفی 7 تن از زنان قهرمان تاریخ ایران خواهیم پرداخت که همانند این زنان قدرتمند در تاریخ ایران بی مانند بوده اند. زنان جنگجوی تاریخ ایران که در برهه های حساس و تعیین کننده نقش بسزایی داشته اند و جان فشانی هایی از…

ماه یشت اوستا

ماه یشت یکی ازبند های کتاب اوستا می باشد که دارای هفت بند می باشد. در ماه یشت، ماه حامل تخمۀ ستوران است. در بند سوم از ماه یشت، ماه در بردارندۀ تخمۀ گاو ستوده شده است و در بند چهارم، هنگامی که فروغ ماه شروع به درخشش ی کند و مهتاب آن بر روی

شاپور سوم ساسانی (شاپور شاپوران)

شاپور سوم ساسانی دوازدهمین شاهنشاه ایران و انیران از سلسله بزرگ ساسانی بود. شاپور سوم پسر شاپور دوم است و نام مادر وی نیز سیتیل‌هورا نام داشت. پس از مرگ شاپور دوم وی برادرش اردشیر را جانشین خود کرد ولی این تا زمانی بود که پسرش شاپور سوم به

داستان زندگی زرتشت پیامبر(تولد تا رسالت)

به موجب فصل نوزدهم کتاب وندیداد بزرگ ترین بخش اوستا؛ چون زرتشت درسال ۶۵۰۰ پیش از میلاد مسیح در ششم فروردین در خانۀ پوروشسپ دیده به جهان گشود, اهریمنان و دیوان در ورطه ی هلاک افتادند. زشتکاران, دروغ پراکنان و نابکاران نیز همه در بیغوله ها…