آغاز رسالت زرتشت

در آن دوران دو گروه از مردم در فلات ایران به زندگی میکردند: 1. شهرنشینان: آنان به کشاورزی و پرورش گاو و گوسفند رغبت داشتند و زرتشت خود از این دسته از مردم بود. این دسته از مردم ماه , خورشید, ستارگان, باران, آتش و آب سرچشمه زندگی, را پرستش…

زرتشت و مخالفان او

بی تردید همواره رسم بر این بوده است که پیدایش ومنتشر شدن آیین های نو، به راحتی و بدون جنگ با عناصر مقاوم صورت نگرفته است. مصداق این موضوع با روشنی و صراحت ویژه ای در اوستا و به و به ویژه در بخش گاثاها آمده است. هر گاه بر آن باشیم تا با…

پیروز سوم

فیروز سوم یا پیروز سوم در واقع پسر یزدگرد سوم بود. دودمان یزدگرد پس از متلاشی شدن ارتش امپراتوری ساسانی به شمال شرق ایران رفتند. در زمانی که امپراتوری ساسانی هنوز درگیر جنگ با اعراب بود، یزدگرد سوم پسر خویش یعنی پیروز سوم را برای دریافت کمک…

نرسی شاه ساسانی

نرسه نوه یزدگرد سوم آخرین بازمانده از دودمان بزرگ ساسانی بود که در واقع پسر فیروز سوم و نوه یزدگرد سوم ساسانی است. دودمان یزدگرد پس از متلاشی شدن ارتش امپراتوری ساسانی به شمال شرق ایران رفتند. نرسی پس از مرگ پدرش فیروز سوم که در تبعید بود…

واقعیت جنگ قادسیه

در سال ۶۳۵ میلادی، یزدگرد سوم واپسین پادشاه ایران، در این زمان رستم فرخزاد را از خراسان به تیسپون فراخوانده بود چرا که وجود سردار بزرگی همچون رستم به پادشاه آرامش خاطر می داد. در نوامبر سال 636 میلادی که اعراب مرزهای غربی ایران را به خاک و…

آموزش خط اوستایی (آموزه دوم)

در آموزه یا درس دوم آموزش خط اوستایی به حروف بی صدای این خط خواهیم پرداخت. خط اوستایی دارای ۳۴ حروف بی صدا است که ما برای اینکه آموزه دوم پیچیده نشود فقط حرف آن که در واقع نصف حروف بیصدا را در درس دوم برای شما عزیزان آموزش خواهیم داد و در…