حقایق جنگ ماراتون

در آغاز چند نکته را لازم می دانم که به خدمت خوانندگان محترم برسانم : جنگ ماراتون یکی از بزرگترین و سرنوشت سازترین نبردهای جهان می باشد. در نبرد ماراتون اگر ارتش ایران پیروز میدان می شد، تمدن غرب هرگز رشد نمی کرد و به جای آن حکومتی نیمه…

داستان شیرین بازخوانی خط میخی

تاریخ خط میخی فارسی باستان داستان شیرین و دلچسب بازخوانی خط میخی فارسی باستان، 2500 سال پس از پدیداری آن، یکی از دستاوردهای بزرگ دانش است که حتی برای حرفه ای ها داستان پرشوری است. این داستان بخش مهم و تعیین کننده ای از تاریخ هخامنشیان را در…

خط میخی چگونه به وجود آمد

خط میخی چیست؟ خط میخی خطی است که از هزاره سوم پیش از میلاد، تا نیمه سده اول میلادی، قوم های باستانی آسیای غربی، به ویژه سومری ها، آشوری ها، بابلی ها، ایلامی ها و ایرانی ها برای نوشتن از آن استفاده کرده اند. این همان خطی است که هرودت از آن…

بازخوانی خط میخی

سهم کارستن نیبور در بازخوانی خط میخی تاکارستن نیبور، جهانگرد آلمانی که درسال 1764 از ایران دیدن کرد، ده ها اروپایی دیگر به ایران سفر کردند و هر کدام به وسعت میدان دید خود سفرنامه ای از خود به یادگار گذاشتند، اما دستاورد هیچ یک از آنها به…