وقایع دوران پادشاهی ایشتوویگو

دوران پادشاهی ایشتوویگو که به نام آستیاگ نیز شناخته می­شود؛ پس از پدر خود یعنی هووخشتره آغاز شد و پایان حکومت مادها را رقم زد. اطلاعات زیادی از نحوه حکم­رانی و همچنین امپراطوری آخرین پادشاه ماد در دسترس نیست و در بسیاری از منابع تاریخی،

وقایع دوران پادشاهی هووخشتره

دوران پادشاهی هووخشتره، با گسترش مرزهای جغرافیایی امپراطوری ماد شناخته می­شود. در دوران سلطنت سومین پادشاه ماد، سرزمین آنها از مرزهای معمول خود فراتر رفته بود و بخش زیادی از سرزمین­های قابل سکونت را به خود اختصاص می­داد. این امپراطوری، از

مروری بر پوشش مادها

هر اطلاعاتی که ما از پوشش پیشینیان خود در دست داریم از سنگ نبشته‌ها، کتاب‌های تاریخی و نقاشی‌های منتسب به آن دوران بدست آمده است. مادها اولین قوم آریایی مستقر در فلات ایران بودند و بیش از دیگر اقوام آریایی پوشش آنها از بومیان فلات ایران

وقایع دوران پادشاهی فرورتیش

در دوران سلطنت دومین پادشاه ماد یعنی فرورتیش، فرزند دیاکو، قبایل ماد تبدیل به حکومتی یگانه و متحد شدند و امپراطوری خود را در میان دیگر پادشاهی­های جهان باستان، تثبیت کردند. در دوران سلطنت فرورتیش، وقایع بسیاری رخ دادند که سرنوشت خانواده وی

مروری بر مهم ترین جنگ های دوران حکومت مادها

حکومت مادها که یکی از قدرتمندترین فرهنگ‌های ایران باستان بودند، به دلیل پیشرفت‌های فرهنگی و نظامی خود، در بسیاری از جنگ‌ها برای حفظ قدرت و گسترش سرزمین‌هایشان شرکت داشته و از این‌طریق، قدرت و سیاست‌های جنگی خود را به نمایش می‌گذاشتند.

اهمیت هگمتانه در پادشاهی ماد

شهر هگمتانه در دوران پادشاهی مادها، به عنوان یکی از شهرهای بزرگ و تأثیرگذار شناخته می‌شد. این شهر مرکز فعالیت‌های اقتصادی، فرهنگی و سیاسی بود و تحت‌تاثیر قابلیت‌های اقتصادی و استراتژیک خود، به عنوان یکی از مراکز تجاری مهم در منطقه به شمار