فارناباز سوم

فَرّه‌ وَز سوم یا فارناباز ( به یونانی : Φαρνάβαζος - فارنابازوس ) ساتراپ فریگیه هلسپونت بود که از سال ۳۷۰ تا ۳۲۰ پیش از میلاد در این مقام قرار داشت ، وی از دودمان فارناکیان ( یک سلسله محلی از حاکمانی بودند که بین سده پنجم تا سده چهارم قبل…

وادفرداد ( اتوفرادتس )

وادفرداد ( به یونانی : Aὐτoφραδάτης ) ( اتوفرادتس ) در قرن ۴ قبل از میلاد زندگی می ‌کرد ، یک پارسی که خودش را به عنوان یک ژنرال و فرمانده در پادشاهی و سلطنت اردشیر سوم هخامنشی ( پسر اردشیر دوم از شهبانو استاتیرا ، یازدهمین شاهنشاه هخامنشی…

فارناک دوم

فارناک دوم ( به انگلیسی : Pharnaces II ) ، چهارمین حکمران از دودمان فارناکیان ( یک سلسله محلی از حاکمانی بودند که بین سده پنجم تا سده چهارم قبل از میلاد بر ساتراپی فریگیه هلسپونت زیر نظر شاهنشاهی هخامنشیان ایران سلطنت می ‌کردند ، آنها نسبت…

فارناباز یکم

فارناباز ( به پارسی باستان : Farnabāzu ) , ( به یونانی : Φαρνάβαζος ; ) از اعضای دودمان فارناکیان ( یک سلسله محلی از حاکمانی بودند که بین سده پنجم تا سده چهارم پیش از میلاد بر ساتراپی فریگیه هلسپونت زیر نظر شاهنشاهی هخامنشیان ایران سلطنت می…

آرشام ( شاه پارس )

آرشامه ، ( پارسی باستان : ARŠĀMA /اَرسامَه ؛ یونانی : Arsámēs / اَرشَمِس ؛ آرامی : ʾršm / عرشم ) شاه پارس ( نام شاهنشاهی پارس که پارسَیَه نام داشت تا پیش از به‌ کارگیری نام ایران بوده‌ است ، و کاربرد دیگر آن که گسترده‌ تر است نام اقوام و…

نیکتاس ایرانی

نیکتاس ایرانی از فرماندهان بیزانسی سده هفتم میلادی و فرزند و جانشین شهربراز ( بیست و هفتمین پادشاه شاهنشاهی ساسانی از ۲۷ آوریل ۶۲۹ تا ۹ ژوئن ۶۲۹ بود ، وی اردشیر سوم را کشت و تاج و تخت فرمانروایی را غصب کرد و خودش هم بعد از چهل روز به وسیله…