دادمهر

دادمهر یا داذبرزمهر ( به طبری : دازمهر ) از فرمانروایان دودمان دابویگان طبرستان ( دودمان گاوبارگان یا سلسله دابویگان یا دابویگان گاوباری ، دودمانی از شاهزادگان ساسانی است که از سال ۶۴۲ تا سال ۷۶۱ میلادی به مدت ۱۱۹ سال بر طبرستان و گیلان…

شاپور ( پسر کاووس )

شاپور پسر کاووس از شاهزادگان خاندان ساسانی بود . او با پدرش که برای نبرد با خسرو انوشیروان ( سومین فرزند قباد یکم و بیست ‌و ‌دومین شاهنشاه ساسانی بود که حکومت خود را در تیسفون آغاز کرد ) بر سر تاج و تخت پادشاهی از طبرستان به مداین میرفت ،…

نضیره ( همسر شاپور یکم )

بر طبق داستان ‌های فارسی و عربی اوایل دوران اسلامی ، نضیره شاهدخت شهر هترا ( حضر ، شهری باستانی است که در استان نینوا ، عراق قرار دارد ) بود که در جریان سقوط این شهر با دیدن شاهنشاه جوان ، شاپور یکم ( دومین شاهنشاه ایران ‌شهر از دودمان…

رام بهشت

دینگ ( پارسی میانه : Dēnag ) که به عنوان رام‌ بهشت ( پارسی میانه : Rām Vahišt ) شناخته می‌ شود ، دختر گوچهر بازرنگی ( یکی از نجیب‌ زادگان اشکانی از دودمان بازرنگی و فرمانروای استخر در اوایل سده سوم میلادی بود ، وی در سال ۲۰۵ یا ۲۰۶ میلادی…

اردشیر سکانشاه

اردشیرِ سکانشاه ( پارسی میانه : Ardašīr ) شاه سیستان در سده سوم میلادی در دوران حکومت اردوان اشکانی ( اشک سی‌اُم ، سی اُمین و آخرین شاه ایران از خاندان اشکانی ) و اردشیر ( بنیانگذار شاهنشاهی ساسانی ) و شاپور ساسانی ( دومین شاهنشاه ایران‌…

همزاسپ سوم ( فرمانروای ایبری )

همزاسپ سوم ( پارسی میانه : Hamazāsp ، گرجی : ამაზასპ III ) یکی از نجیب‌ زادگان ساسانی در سده سوم میلادی و در زمان حکومت شاپور یکم ( دومین شاهنشاه ایران ‌شهر از دودمان ساسانی بود که بعد از مرگ پدرش اردشیر بابکان ، مؤسس شاهنشاهی ، در ۱۲ آوریل…