مرور رده

آموزش کامل خط هیروگلیف

خط هیروگلیف یکی از قدیمی ترین خط های دنیا می باشد که در مصر رواج داشته است و خطی است که به صورت اشکال نوشته می شود و نمونه ای از خط های باستانی و اولیه است. در این قسمت از سایت تاریخ پارسی ما به شما آموزش خواهیم داد که تا چگونه به خط هیروگلیف بنویسید و یا آن را بخوانید و ترجمه کنید.