خط اوستایی یکی از کاملترین خط های دنیاست که در زمان ساسانیان رواج داشت و کتاب مقدس اوستا نیز بدان نوشته شده است. شما با دنبال کردن این آموزش که در قالب 10 آموزه یا درس میتوانید خط اوستایی را بیاموزید و به خط اوستایی بنویسید و یا صحبت کنید.

تمامی حقوق این تارنما (محتوا و عکس و پوسته) متعلق به "تاریخ پارسی" می باشد و استفاده از آنان در سایت های دیگر طبق ماده 12 فصل سوم قانون جرائم رایانه غیر قانونی بوده و پیکرد قانونی دارد.