مرور رده

آموزش خط اوستایی به طورکامل

خط اوستایی یکی از کاملترین خط های دنیاست که در زمان ساسانیان رواج داشت و کتاب مقدس اوستا نیز بدان نوشته شده است. شما با دنبال کردن این آموزش که در قالب 10 آموزه یا درس میتوانید خط اوستایی را بیاموزید و به خط اوستایی بنویسید و یا صحبت کنید.

آموزش خط اوستایی (آموزه سوم)

با درودی دوباره به دوستان علاقه مندان به یادگیری خط اوستایی. در آموزه سوم به باقی مانده بندواژه های خط اوستایی خواهیم پرداخت. در آموزه دوم  بیش از نیمی از حروف بیصدای خط اوستایی را شناختیم و یادگرفتیم و نیم دیگر آن را در این درس باهم خواهیم…

آموزش خط اوستایی (آموزه نخست)

بنا به درخواست های مکرر کاربران سایت و بسیاری از دوستان امروز تصمیم برین شد که آموزش خط اوستایی را در سایت تاریخ پارسی آغازکنیم . خط اوستایی یکی از خط ها و اسکریپت های کامل و باستانی جهان محسوب می شود و یادگیری این خط که زمانی خط رسمی تاریخ…