مرور رده

الهه آناهیتا

در ایران قدیم، به دلیل ارزش و والا مقامی آب، چندین ایزد، مثل اپَم نبات و تشتر و خرداد و هر یک به نوعی، برای نگه بانی از آب بود، ولی آناهیتا، ایزد بانوی آب در ایران قدیم، یکی از بزرگترین و محبوب ترین ایزدان کیش زرتشت است، که در زبان یونانی : آناویتیس، به زبان ارمنی: آناهیت و درزبان پارسی باستان، ناهید نامیده می شود.