در این بخش ما لیست کامل شاهان ساسانی را همراه با زندگی نامه شاهان و وقایع زندگی آنان و همچنین وضع امپراتوری ایران در زمان آن پادشاهان برای شما آورده ایم.

تمامی حقوق این تارنما (محتوا و عکس و پوسته) متعلق به "تاریخ پارسی" می باشد و استفاده از آنان در سایت های دیگر تنها با ذکر نام تاریخ پارسی و لینک آن مجاز است.