مرور رده

سلسله هخامنشیان از ابتدا تا انتها

سلسله هخامنشی بزرگترین امپراتوری پیش از میلاد بود که لیست شاهان هخامنشی و رویداد های زمان سلسله هخامنشیان از ابتدا تا انتها و تاریخ کامل هخامنشیان در این بخش آمده است. همچنین زندگینامه (شاهان) هخامنشیان به طور کامل شرح داده شده است.

1. کوروش بزرگ (۵۵۹ تا ۵۲۹ پیش از میلاد)
2. کمبوجیه (۵۳۰ تا ۵۲۲ پیش از میلاد)
3. بردیای دروغین (۵۲۱ پیش از میلاد)
4. داریوش بزرگ (۵۲۲ تا ۴۸۶ پیش از میلاد)
5. خشایارشا (۴۸۶ تا ۴۶۵ پیش از میلاد)
6. اردشیر یکم هخامنشی و آغاز ضعف هخامنشیان (۴۶۵ تا ۴۲۴ پیش از میلاد)
7. خشایارشای دوم (۴۲۴ پیش از میلاد)
8. سغدیانوس هشتمین شاه هخامنشی (۴۲۳ پیش از میلاد)
9. داریوش دوم هخامنشی (۴۲۳ تا ۴۰۴ پیش از میلاد)
10. اردشیر دوم هخامنشی (۴۰۴ تا ۳۵۸ پیش از میلاد)
11. اردشیر سوم واپسین پادشاه قدرتمند هخامنشی (۳۵۸ تا ۳۳۸ پیش از میلاد)
12. ارسس شاه هخامنشی (۳۳۸ تا ۳۳۶ پیش از میلاد)
13. داریوش سوم آخرین شاه هخامنشی (۳۳۶ تا ۳۳۰ پیش از میلاد)

واقعیت نبرد ترموپیل چیست؟

پیشگفتار جنگ ترموپیل نام نخستین نبرد از سری دومین دورهٔ جنگ‌ های هخامنشیان و یونانیان در زمان خشایارشا است. این جنگ بین ارتش شهرهای متحد شده یونانی به فرماندهی لئونیداس اسپارتی، و امپراتوری هخامنشی به فرماندهی شخص خشایارشا بود. این جنگ نیز…

نبرد دریایی سالامیس

جنگ سالامیس سومین نبرد سپاه ایران با یونان، در زمان هخامنشیان بود. جنگ سالامیس در دریا و در شاخاب سالامیس درگرفت و به همین دلیل، به این نام معروف شد. این جنگ سومین جنگ، از سری دومین دوره نبرد های هخامنشیان و یونان است که طی آن سپاه ایران در…

جنگ پلاته

نبرد پلاته، جنگی بود بین ارتش ایران و یونانیان. این جنگ در زمان خشایارشا اتفاق افتاد و شرح این نبرد به این ترتیب است: پس از شکست نیروی دریایی ایران در سالامیس، مردونیه (ماردینیوس) سردار ایرانی خشایارشا همانطور که خودش اصرار شدیدی بر ماندن…

نبرد میکال

نبرد میکال جنگی است که پس از جنگ های سالامیس و پلاته رخ داد. پس از شکست ارتش ایران در جنگ پلاته٫ و کشته شدن مردونیه داماد و سردار خشایارشا، یونانی هایی که در جزیره سامس زندگی می کردند، فرستادگانی را نزد فرمانده نیروی دریایی یونان گسیل…

مرگ خشایارشا

خشایارشای بزرگ یگانه شاه ناکام هخامنشی در گسترش امپراتوری عظیم ایران بود دوران سلطنت او ۲۰ سال بود. در آخرین سال های پادشاهی وی یعنی پس از خاتمه جنگ با یونان، نتوانست اقدام برجسته ای انجام دهد. .به استثنای کاخ های اضافی باشکوهی که در تخت…

اردشیر یکم هخامنشی و آغاز ضعف هخامنشیان

نام اردشیر یکم هخامنشی در پارسی باستان ارته خشتره در ترپمأ بابلی تیبه ها ارته خشتَ سو، به ایلامی ارته خچرچه، به مصری ارته خسشَ، در تورات ارته خشتا، و در کامل ابن اثیر بهمن آمده است. بنا بر نوشتۀ پلوتارک، دست راست اردشیر از دست چپ وی درازتر…