مرور رده

سلسله هخامنشیان از ابتدا تا انتها

سلسله هخامنشی بزرگترین امپراتوری پیش از میلاد بود که لیست شاهان هخامنشی و رویداد های زمان سلسله هخامنشیان از ابتدا تا انتها و تاریخ کامل هخامنشیان در این بخش آمده است. همچنین زندگینامه (شاهان) هخامنشیان به طور کامل شرح داده شده است.

1. کوروش بزرگ (۵۵۹ تا ۵۲۹ پیش از میلاد)
2. کمبوجیه (۵۳۰ تا ۵۲۲ پیش از میلاد)
3. بردیای دروغین (۵۲۱ پیش از میلاد)
4. داریوش بزرگ (۵۲۲ تا ۴۸۶ پیش از میلاد)
5. خشایارشا (۴۸۶ تا ۴۶۵ پیش از میلاد)
6. اردشیر یکم هخامنشی و آغاز ضعف هخامنشیان (۴۶۵ تا ۴۲۴ پیش از میلاد)
7. خشایارشای دوم (۴۲۴ پیش از میلاد)
8. سغدیانوس هشتمین شاه هخامنشی (۴۲۳ پیش از میلاد)
9. داریوش دوم هخامنشی (۴۲۳ تا ۴۰۴ پیش از میلاد)
10. اردشیر دوم هخامنشی (۴۰۴ تا ۳۵۸ پیش از میلاد)
11. اردشیر سوم واپسین پادشاه قدرتمند هخامنشی (۳۵۸ تا ۳۳۸ پیش از میلاد)
12. ارسس شاه هخامنشی (۳۳۸ تا ۳۳۶ پیش از میلاد)
13. داریوش سوم آخرین شاه هخامنشی (۳۳۶ تا ۳۳۰ پیش از میلاد)

بررسی دلایل سقوط هخامنشیان پس از 2356 سال

شاید به این فکر کرده اید که علت سقوط هخامنشیان چه بود؟ چه طور امکان دارد که بزرگترین امپراتوری جهان یعنی امپراتوری هخامنشیان در مقابل یونانیان به زانو در آمده و به آن سرعت از هم بپاشد؟. اگر بخواهیم نگاه بی طرفانه و دقیقی بر این موضوع

خشایارشای دوم

بیوگرافی خشایارشای دوم هفتمین شاه از سلسله هخامنشیان است که به مدت 45 روز پادشاه ایران زمین بود. (424 پیش از میلاد) خشایارشای دوم تنها فرزند اردشیر یکم از ملکه داماسپیا بود. نام خشایارشا به معنی مرد شجاع و پهلوان است و در این جا به

سغدیانوس هشتمین شاه هخامنشی

بیوگرافی سُغدیانوس یکی از از شاهزادگان ایران در زمان هخامنشیان و هشتمین شاه این سلسله و به نوشته برخی تاریخ نگاران پسر غیر عقدی اردشیر یکم از زنی بابلی به نام آلوگونه بوده‌ است. سغدیانوس به مدت چند ماه توانست بر تخت شاهی بنشیند. به…

داریوش دوم هخامنشی

بیوگرافی داریوش دوم هخامنشیداریوش دوم نهمین پادشاه از دودمان هخامنشی است مورخان یونانی این شخص را نوتوس یعنی حرامزاده لقب داده اند، زیرا وی فرزند یکی از زنان غیر عقدی اردشیریکم به نام کسمارتیدن بوده است. داریوش را سوریائی نیز می نامیدند

واقعیت نبرد ترموپیل چیست؟

پیشگفتار جنگ ترموپیل نام نخستین نبرد از سری دومین دورهٔ جنگ‌ های هخامنشیان و یونانیان در زمان خشایارشا است. این جنگ بین ارتش شهرهای متحد شده یونانی به فرماندهی لئونیداس اسپارتی، و امپراتوری هخامنشی به فرماندهی شخص خشایارشا بود. این جنگ نیز…

نبرد دریایی سالامیس

جنگ سالامیس سومین نبرد سپاه ایران با یونان، در زمان هخامنشیان بود. جنگ سالامیس در دریا و در شاخاب سالامیس درگرفت و به همین دلیل، به این نام معروف شد. این جنگ سومین جنگ، از سری دومین دوره نبرد های هخامنشیان و یونان است که طی آن سپاه ایران در…