مرور رده

فهرست شهبانوان و شاهدختان ایران

در طول تاریخ ایران، زنان نقش بسیار پر رنگی(بر خلاف تاریخ دیگر کشورهای باستانی) در تاریخ ایران ایفا کرده اند و حتی برخی از آنان نیز به پادشاهی رسیده اند که ما لیست همه این شهبانویان و شاهدختان را در این بخش معرفی خواهیم کرد.

جهان بانو بیگم ( دختر زبیده بیگم صفوی )

جهان‌بانو بیگم ، دختر زبیده بیگم ( دومین دختر شاه عباس یکم از ملکه فخر جهان بیگم بود ) و عیسی خان ، نوه شاه عباس یکم پنجمین شاهنشاه ایران از دودمان صفوی و نامدارترین فرمانروای این سلسله بود . جهان بانو بیگم تنها باز مانده از خانواده عیسی…

شهربانو بیگم ( شاهدخت صفوی )

شهربانو بیگم شاهدخت صفوی ، دختر شاه سلیمان یکم هشتمین پادشاه صفویان ، نوه شاه عباس دوم و خواهر شاه سلطان حسین نهمین پادشاه سلسله صفویان بود . وی از سنین کودکی نامزد محمد داود مرعشی فرزند ، عزشرف بیگم دختر جهان‌ بانو بیگم دختر زبیده بیگم (…

مارتا ( شاهزاده گرجی ، همسر شاه عباس اول )

مارتا یک شاهزاده خانم گرجی از سلسله باگراتیونی ( سومین و آخرین سلسلهٔ حکومتی گرجستان بودند که از سده ‌های میانه تا اوایل سده ۱۹ میلادی بر گرجستان حکومت می‌ کرد . این دودمان در میان کهنترین دودمان‌ های پادشاهی مسیحی جهان قرار دارد ) بود . وی…

عزشرف بیگم ( فرزند جهان بانو بیگم )

عزشرف بیگم ، تنها فرزند جهان‌بانو بیگم و سیمون دوم ( پادشاه کارتلی در شرق گرجستان امروزی و حاکم منصوب دولت صفوی در آن سرزمین ) بود . عزشرف بیگم از خاندان صفوی و دارای دین و مذهب اسلام ، شیعه بود . وی در سال ۱۰۴۰ چشم بر جهان گشود . او نوه…

خیرالنسا بیگم ( ملکه همسر شاه محمد خدابنده )

خیرالنساء بیگم یا مهدعلیا ، شاهدخت مرعشیان ، ملکه همسر شاه محمد خدابنده چهارمین پادشاه صفوی و نیز مادر شاه عباس یکم پنجمین شاهنشاه ایران در دوران صفویان بود . خیرالنساء بیگم از سال ۱۵۷۷ تا سال ۱۵۷۹ در مقام و جایگاه ملکه ایران قرار داشت ،…

فاطمه سلطان بیگم ( دختر شاه سلطان حسین صفوی )

فاطمه ‌سلطان بیگم ، شاهدخت صفوی ، پنجمین دختر شاه سلطان حسین نهمین پادشاه سلسله صفویان فرزند و جانشین سلیمان یکم بود که به مدت ۲۹ سال حکومت کرد . وی در سال ۱۷۱۷ میلادی چشم بر جهان گشود ، او خواهر شاه تهماسب دوم دهمین پادشاه صفوی ایران و عمه…