مرور رده

امپراتوری ساسانی

امپراتوری ساسانی یکی از امپراتوری های بزرگ جهان باستان است که توسط اردشیر بابکان تاسیس شد و شکوه و بزرگی ایران را به اوج خود رساند.

سلسله ساسانی حدود 4 قرن بر جا ماند که سرانجام زمانی که درمانده و شکننده شده بود توسط اعراب سقوط کرد و ایران دیگر سلسله ای به آن بزرگی و عظمت در خود ندید.

پادشاهان ساسانی از قدیم به جدید :

 1. اردشیر بابکان موسس سلسله ساسانی ۲۴۱–۲۲۴ میلادی
 2. شاپور اول ساسانی، فرزند خلف اردشیر ۲۷۲–۲۴۱ میلادی
 3. هرمز اول پادشاه ساسانی ۲۷۳–۲۷۳
 4. بهرام یکم ساسانی، از پادشاهی تا درگذشت ۲۷۶–۲۷۳
 5. بهرام دوم، پنجمین شهریار ساسانی ۲۹۳–۲۷۶
 6. بهرام سوم  ساسانی (بهرام بهرامیان) ۲۹۳
 7. نرسی هفتمین شاه ساسانی ۲۹۳ تا ۳۰۲ میلادی
 8. هرمز دوم، هشتمین شاه ساسانی ۳۱۰–۳۰۲ میلادی
 9. شاپور دوم (ذوالاکتاف) ۳۷۹–۳۱۰
 10. اردشیر دوم ساسانی (اردشیر نیکوکار) ۳۸۳–۳۷۹
 11. شاپور سوم ساسانی (شاپور شاپوران) ۳۸۸–۳۸۳
 12. بهرام چهارم ساسانی ۳۹۹–۳۸۸
 13. یزدگرد یکم ساسانی ۴۲۱–۳۹۹
 14. بهرام پنجم شاه ساسانی (بهرام گور، پادشاه سرکش و بی قرار)۴۳۹–۴۲۱
 15. یزدگرد دوم ساسانی ۴۵۷–۴۳۹
 16. هرمز سوم ۴۵۹–۴۵۷
 17. پیروز یکم ۴۸۴–۴۵۹
 18. بلاش ۴۸۸–۴۸۴
 19. جاماسپ ۴۹۹–۴۹۷
 20. قباد یکم ۴۹۷–۴۸۸ بار نخست ۵۳۱–۴۹۹ بار دوم
 21. خسرو انوشیروان ۵۷۹–۵۳۱
 22. هرمز چهارم ۵۹۰–۵۷۹
 23. خسرو پرویز ۵۹۰ بار نخست ۶۲۸–۵۹۱ بار دوم
 24. خسرو سوم ۶۳۰
 25. شهریار
 26. شاهزاده قباد دوم ۶۲۸
 27. جوانشیر۶۳۰
 28. پوراندخت ۶۳۱–۶۳۰
 29. آزرمی‌دخت ۶۳۱
 30. فرخزاد خسرو ۶۳۲–۶۳۱
 31. یزداندار
 32. یزدگرد سوم ۶۵۱–۶۳۲
 33. اردشیر سوم ۶۳۰–۶۲۸
 34.  مهران جشنسده
 35. نرسی (نوه یزدگرد سوم)
 36.  پیروز دوم ۶۳۰

فرخان کوچک، اسپهبد طبرستان

فرخان کوچک (همچنین ملقب به ناشنوا) یا فرخان دوم یکی از اعضای سلسله گاوباریان بود که در قرن پس از فتح ایران توسط مسلمانان به عنوان پادشاهان مستقل بر طبرستان حکومت کردند. برادر سپهبد دادبرزمهر، فرخان بین سالهای 740/41 میلادی تا 747/48

خورشید آخرین اسپهبد طبرستان و سلسله گاوباریان

خورشید ( 734–761 میلادی)، که توسط دانشمندان پیشین به اشتباه خورشید دوم نامیده شده، آخرین اسپهبد دابوی طبرستان بود. او در سنین پایین به سلطنت رسید و تا سن چهارده سالگی تحت نظارت عمویش به عنوان نایب السلطنه بود. خورشید سعی کرد استقلال خود را

دوازده زن بزرگ ایران باستان

زنان در ایران باستان از حقوق و آزادی بیشتری نسبت به تمدن های باستانی دیگر برخوردار بودند، از جمله به گفته برخی محققان، حتی مصر باستان که به دلیل احترام به اصل زنانه در دین و همچنین زندگی روزمره مشهور است. تاریخ ایرانی یک سنت شفاهی بود، با

10 اختراع ایرانیان که به عنوان یک ایرانی نمیدونستی!🤯

در این بخش میخواهیم 10 اختراع ایرانیان که هیچ وقت بهت نگفتن را بازگو کنیم. خب شروع کنیم : فرهنگ ایرانی باستان در سراسر خاور نزدیک و فراتر از آن، برای بیش از هزار سال بین 550 قبل از میلاد - 651 پس از میلاد و بسیاری از جنبه‌های فرهنگ آنها

چرا ساسانیان آثار اشکانیان را نابود کردند؟!

در بسیاری از نوشته ها آمده است که ساسانیان پس از شکست دادن اشکانیان تمامی آثار و نوشته ها و سازه های مربوط به ایشان را به کلی نابود ساختند! و برخی نیز در پاسخ این کار گفته اند که شیوه سلسله های ایرانی این گونه بوده است و پس از روی کار

نرسی هفتمین شاه ساسانی

آغاز کار شاهنشاه نرسهنرسه هفتمین شاه ساسانی، پسر شاپور اول و گوردزاد بود که در سال 228 میلادی زاده شده و در سال 303 میلادی در سن حدود 70 سالگی از دنیا رفته است. نرسه در سال ۲۹۳ میلادی به پادشاهی رسید. رومی ها او را نارسِس خوانده اند. نرسی