مرور رده

امپراتوری ساسانی

امپراتوری ساسانی یکی از امپراتوری های بزرگ جهان باستان است که توسط اردشیر بابکان تاسیس شد و شکوه و بزرگی ایران را به اوج خود رساند.

سلسله ساسانی حدود 4 قرن بر جا ماند که سرانجام زمانی که درمانده و شکننده شده بود توسط اعراب سقوط کرد و ایران دیگر سلسله ای به آن بزرگی و عظمت در خود ندید.

پادشاهان ساسانی از قدیم به جدید :

 1. اردشیر بابکان موسس سلسله ساسانی ۲۴۱–۲۲۴ میلادی
 2. شاپور اول ساسانی، فرزند خلف اردشیر ۲۷۲–۲۴۱ میلادی
 3. هرمز اول پادشاه ساسانی ۲۷۳–۲۷۳
 4. بهرام یکم ساسانی، از پادشاهی تا درگذشت ۲۷۶–۲۷۳
 5. بهرام دوم، پنجمین شهریار ساسانی ۲۹۳–۲۷۶
 6. بهرام سوم  ساسانی (بهرام بهرامیان) ۲۹۳
 7. نرسی هفتمین شاه ساسانی ۲۹۳ تا ۳۰۲ میلادی
 8. هرمز دوم، هشتمین شاه ساسانی ۳۱۰–۳۰۲ میلادی
 9. شاپور دوم (ذوالاکتاف) ۳۷۹–۳۱۰
 10. اردشیر دوم ساسانی (اردشیر نیکوکار) ۳۸۳–۳۷۹
 11. شاپور سوم ساسانی (شاپور شاپوران) ۳۸۸–۳۸۳
 12. بهرام چهارم ساسانی ۳۹۹–۳۸۸
 13. یزدگرد یکم ساسانی ۴۲۱–۳۹۹
 14. بهرام پنجم شاه ساسانی (بهرام گور، پادشاه سرکش و بی قرار)۴۳۹–۴۲۱
 15. یزدگرد دوم ساسانی ۴۵۷–۴۳۹
 16. هرمز سوم ۴۵۹–۴۵۷
 17. پیروز یکم ۴۸۴–۴۵۹
 18. بلاش ۴۸۸–۴۸۴
 19. جاماسپ ۴۹۹–۴۹۷
 20. قباد یکم ۴۹۷–۴۸۸ بار نخست ۵۳۱–۴۹۹ بار دوم
 21. خسرو انوشیروان ۵۷۹–۵۳۱
 22. هرمز چهارم ۵۹۰–۵۷۹
 23. خسرو پرویز ۵۹۰ بار نخست ۶۲۸–۵۹۱ بار دوم
 24. خسرو سوم ۶۳۰
 25. شهریار
 26. شاهزاده قباد دوم ۶۲۸
 27. جوانشیر۶۳۰
 28. پوراندخت ۶۳۱–۶۳۰
 29. آزرمی‌دخت ۶۳۱
 30. فرخزاد خسرو ۶۳۲–۶۳۱
 31. یزداندار
 32. یزدگرد سوم ۶۵۱–۶۳۲
 33. اردشیر سوم ۶۳۰–۶۲۸
 34.  مهران جشنسده
 35. نرسی (نوه یزدگرد سوم)
 36.  پیروز دوم ۶۳۰

دابویه فرمانروای طبرستان

معنی دابویه معنی دابویه : دابویه در واقع موسس سلسله دابوییان در شمال ایران بود که به اعتبار دابویه سلسله گاوباریان را دابوییان نیز می نامند. دابویه دومین اسپهبد طبرستان از سلسله گاوباریان بود. او در سال 660 جانشین پدرش گیل گاوباره شد

اسپهبد فرخان بزرگ

سردار ایرانی فرخان بزرگ ( ۷۱۲–۷۲۸ میلادی) فرمانروای مستقل طبرستان و سلسله گاوباریان در اوایل قرن هشتم تا زمان مرگش در سال ۷۲۸ میلادی بود. او از قلمرو خود در برابر خلافت اموی حفظ کرد. به او القاب اسپادباد، پاداشوارگرشاه و گیلگیلان را به

فرخان کوچک، اسپهبد طبرستان

فرخان کوچک (همچنین ملقب به ناشنوا) یا فرخان دوم یکی از اعضای سلسله گاوباریان بود که در قرن پس از فتح ایران توسط مسلمانان به عنوان پادشاهان مستقل بر طبرستان حکومت کردند. برادر سپهبد دادبرزمهر، فرخان بین سالهای 740/41 میلادی تا 747/48

خورشید آخرین اسپهبد طبرستان و سلسله گاوباریان

خورشید ( 734–761 میلادی)، که توسط دانشمندان پیشین به اشتباه خورشید دوم نامیده شده، آخرین اسپهبد دابوی طبرستان بود. او در سنین پایین به سلطنت رسید و تا سن چهارده سالگی تحت نظارت عمویش به عنوان نایب السلطنه بود. خورشید سعی کرد استقلال خود را

دوازده زن بزرگ ایران باستان

زنان نامدار بسیاری در ایران باستان وجود داشته است و زنان در ایران باستان از حقوق و آزادی بیشتری نسبت به تمدن های باستانی دیگر برخوردار بودند، از جمله به گفته برخی محققان، حتی مصر باستان که به دلیل احترام به اصل زنانه در دین و همچنین زندگی

10 اختراع ایرانیان که به عنوان یک ایرانی نمیدونستی!🤯

در این بخش میخواهیم 10 اختراع ایرانیان که هیچ وقت بهت نگفتن را بازگو کنیم. خب شروع کنیم : فرهنگ ایرانی باستان در سراسر خاور نزدیک و فراتر از آن، برای بیش از هزار سال بین 550 قبل از میلاد - 651 پس از میلاد و بسیاری از جنبه‌های فرهنگ آنها