مرور رده

همه چیز درباره دین زرتشت

دین زرتشت نخستین دین یکتا پرستی در تاریخ جهان است که توسط زرتشت پیامبر ایرانی به وجود آمد و او تمام مردم ایران را دعوت به یکتا پرستی و ایمان به اهورامزدا کرد.

چگونگی خواندن نماز در دین زرتشت

در کیش زرتشت شبانه روز به شکل زیر به 5 مقطع تقسیم شده و هر یک نماز خاصی دارد : ۱. هاون گاه : از بر آمدن آفتاب تا نیمروز ۲. رِپیت وین گاه : از نیمروز تا سه ساعت بعد از ظهر ۳. ازیرین گاه : از ساعت ۳ بعد از نیمروز تا آغاز شب و پیدا شدن…