مرور برچسب

،شاه ایالت پارس

دارایان یکم ( شاه ایالت پارس )

دارایان یکم یا دارای یکم یا داریوش ، بعد از فرترکه ها نخستین شاه ایالت پارس بود ، که بعد از سال ۱۳۲ پیش از میلاد بر تخت سلطنت نشست ، ( سال دقیق شروع سلطنتش مشخص نیست اما بعد از سال ۱۳۲ پیش از میلاد به سلطنت رسید . ) پیش از او وادفراداد دوم…