مرور برچسب

، آشوب سلطان

آشوب سلطان

آشوب سلطان ، متولد ۱۶۲۷ در صربستان ، وی در ۳ ژانویه ۱۶۸۹ در سن ۶۲ سالگی در استانبول درگذشت ، او را در مسجد سلیمانیه استانبول به خاک سپردند . آشوب سلطان با نام کامل صالحه دلآشوب سلطان ، همسر سوم سلطان ابراهیم یکم و نیز والده سلطان ، سلطان…