مرور برچسب

، آوجی ( شکارچی )

محمد چهارم

محمد چهارم یا آوجی محمد ، نوزدهمین سلطان امپراطوری عثمانی بود ، که از سال ۱۶۴۸ تا سال ۱۶۸۷ به مدت ۳۹ سال حکومت کرد . پدرش سلطان ابراهیم یکم و مادرش تورخان سلطان نام داشت . او در ۲ ژانویه ۱۶۴۲ در کاخ توپ‌قاپی شهر استانبول زاده شد و در ۸…