مرور برچسب

، احمد دوم

احمد دوم

احمد دوم ، ( به ترکی عثمانی : احمد ثانی ) بیست و یکمین سلطان امپراتوری عثمانی بود که از سال ۱۶۹۱ تا سال ۱۶۹۵ حکومت کرد . احمد دوم در ۲۵ فوریه ۱۶۴۳ در کاخ توپ‌قاپی شهر استانبول زاده شد و در سال ۱۶۹۱ به جای برادرش ، سلیمان دوم بر تخت سلطنت…