مرور برچسب

، احمد سوم

احمد سوم

احمد سوم ، ( به ترکی عثمانی : احمد ثالث ) بیست و سومین سلطان امپراتوری عثمانی بود ، که از سال ۱۷۰۳ تا سال ۱۷۳۰ حکومت کرد . وی پسر محمد چهارم و گلنوش سلطان بود . او در ۳۰ دسامبر ۱۶۷۳ درشهر دوبریچ بلغارستان زاده شد و در سال ۱۷۰۳ بعد از شورش…