مرور برچسب

، اشک بیست و سوم

پاکور دوم ( اشک بیست و سوم )

پاکور دوم ( اشک بیست و سوم ) بیست و سومین شاه از خاندان اشکانی بود ، که پس از مرگ پدرش بلاش یکم در بخشی از ایران فرمانروایی می‌کرد . وی از سال ۷۸ / ۸۰ میلادی تا سال ۱۱۰ میلادی سلطنت کرد . پیش از او بلاش یکم ( شاه رسمی ) ، بلاش دوم ( شاه…