مرور برچسب

، اشک یازدهم

فرهاد سوم

فرهاد سوم ( اشک یازدهم ) یازدهمین پادشاه سلسله اشکانی بود ، که از سال ۶۹ پیش از میلاد تا سال ۵۷ پیش از میلاد بر ایران حکومت کرد . او پسر سیناتروک بود و پس از پدرش بر تخت سلطنت نشست . در زمان او نبردهای دامنه دار ایران و روم شروع شد . و نیز…