مرور برچسب

، اوپاتر

آنتیوخوس پنجم

آنتیوخوس پنجم یکی دیگر از پادشاهان سلوکی ، لقب وی اوپاتر بود که در زبان یونانی معنای از یک پدر خوب را میدهد . پدر وی آنتیوخوس چهارم و مادرش لائودیس چهارم نام داشت . او درسن ده الی یازده سالگی به همراه پشتیبان خود کشته شد. پس از وی دیمتریوس…