مرور برچسب

، اپیفانس

سلوکوس ششم

سلوکوس ششم یکی دیگر از پادشاهان سلوکی و دارای لقب اپیفانس به معنای تجلی خداوند می باشد . وی از خاندان سلوکی ، پدرش آنتیوخوس هشتم ومادرش تریفانئا نام داشت . وی در۹۴ پیش از میلاد در یک میدان اسب دوانی توسط شورشیان به همراه یارانش محاصره شد و…

آنتیوخوس چهارم ( اپیفانس )

آنتیوخوس چهارم ، از پادشاهان سلسله سلوکی ،لقبش تئوس اپیفانس که در یونانی معنای تجلّی خداوند است . پادشاه قبل از او آنتیوخوس سوم و جانشینش آنتیوخوس پنجم نام داشت . نام او ابتدا مهرداد بود اما پس از رسیدن به پادشاهی نام خودرا به آنتیوخوس…