مرور برچسب

، بیست و پنجمین شاه اشکانی

مهرداد پنجم ( اشک بیست و پنجم )

مهرداد پنجم ( اشک بیست و پنجم ) ، بیست و پنجمین شاه از خاندان اشکانی است که از سال ۱۲۹ میلادی تا سال ۱۴۰ میلادی سلطنت کرد . پیش از او خسرو یکم ( شاه شورشی ) و پس از او بلاش سوم بر تخت سلطنت نشستند . مهرداد پنجم از دودمان اشکانیان و دارای…