مرور برچسب

، جنگ داخلی عثمانی

دوره فترت عثمانی

فترت عثمانی یا نبرد داخلی عثمانی (نبرد آنکارا - ۵ ژوئیه ۱۴۱۳؛ ترکی استانبولی: Fetret Devri‎)، جنگی داخلی در امپراتوری عثمانی، بین فرزندان سلطان بایزید یکم بعد از شکست پدرشان در نبرد آنکارا در ۲۰ ژوئیه ۱۴۰۲ بود. اگر چه تیمور محمد چلبی را به…