مرور برچسب

، حاکم پارس

وهبرز ( حاکم پارس )

وهبرز که در منابع یونانی به اوبورزوس مشهور و نامی است ، یکی از حاکمان پارس بود ، که در نیمه اول قرن دوم قبل از میلاد احتمالاً از ۲۰۵ تا ۱۶۴ پیش از میلاد فرمانروایی می‌ کرده‌ است . پیش از او اردشیر یکم و پس از او بغداد اول بر تخت سلطنت…