مرور برچسب

، خادم الحرمین الشریفین

مصطفی دوم

مصطفی دوم ، ( به ترکی عثمانی : مصطفی ثانی ) از سال ۱۶۹۵ تا ۱۷۰۳ سلطان امپراتوری عثمانی بود . او در ۶ فوریه ۱۶۶۴ در کاخ شهر ادیرنه ترکیه به دنیا آمد . پدرش سلطان محمد چهارم و مادرش رابعه گلنوش سلطان بود . مصطفی دوم در ۲۹ دسامبر سال ۱۷۰۳…