مرور برچسب

، خدیجه معزز سلطان

معزز سلطان

معزز سلطان ، با نام کامل خدیجه معزز سلطان خاصگی سلطان ، ابراهیم یکم بود . وی در ۱۶۲۷ با نام حوا در لهستان زاده شد ، و در ۱۲ سپتامبر سال ۱۶۸۷ در سن ۵۹ سالگی در ادرنه درگذشت ، او را در مسجد سلیمانیه ، استانبول به خاک سپردند . او از خاندان…