مرور برچسب

، خلیفه عثمانی

مراد دوم

مراد دوم ، ششمین سلطان و خلیفهٔ امپراتوری عثمانی بود ، که در ۱۶ ژوئن ۱۴۰۴ در آماسیه متولد شد . او در سن ۱۷ سالگی پس از مرگ پدرش بر تخت سلطنت نشست . وی همچنین در ۳ فوریه ۱۴۵۱ در ۴۶ سالگی در اثر سکته قلبی در ادرنه درگذشت ، او را در آرامگاه…