مرور برچسب

، خلیفه مسلمین

محمد سوم

محمد سوم ، سیزدهمین سلطان و خلیفه امپراطوری عثمانی بود ، که از سال ۱۵۹۵ تا سال ۱۶۰۳ حکومت کرد . محمد اولین پسر مراد سوم از صفیه سلطان و جانشین او بود. وی در ۲۶ می ۱۵۶۶ در مانیسا زاده شد و در ۱۵ ژانویه ۱۵۹۵ پس از مراد سوم بر تخت سلطنت نشست…

مصطفی یکم

مصطفی یکم ، پانزدهمین سلطان و خلیفه امپراطوری عثمانی بود ، که دو دوره حکومت کرد ، دوره اول سلطنتش از سال ۱۶۱۷ تا سال ۱۶۱۸ و دوره دوم سلطنتش از سال ۱۶۲۲ تا سال ۱۶۲۳ بود . وی پسر کوچک محمد سوم و حلیمه سلطان و برادر احمد یکم بود و به کمک و…

مصطفی دوم

مصطفی دوم ، ( به ترکی عثمانی : مصطفی ثانی ) از سال ۱۶۹۵ تا ۱۷۰۳ سلطان امپراتوری عثمانی بود . او در ۶ فوریه ۱۶۶۴ در کاخ شهر ادیرنه ترکیه به دنیا آمد . پدرش سلطان محمد چهارم و مادرش رابعه گلنوش سلطان بود . مصطفی دوم در ۲۹ دسامبر سال ۱۷۰۳…