مرور برچسب

، داماد دربار عثمانی

رستم پاشا ( وزیراعظم امپراطوری عثمانی )

رستم پاشا ، وزیر اعظم امپراطوری عثمانی بود که دوبار موفق شد این جایگاه را بدست آورد . وی در ۲۶ نوامبر ۱۵۴۴ برای اولین بار جایگاه وزارت اعظم را در دوره سلطنت سلطان سلیمان یکم ، تا ۶ اکتبر ۱۵۵۳ بدست آورد ، پیش از او خادم سلیمان پاشا و پس از…