مرور برچسب

، دختر زبیده بیگم

جهان بانو بیگم ( دختر زبیده بیگم صفوی )

جهان‌بانو بیگم ، دختر زبیده بیگم ( دومین دختر شاه عباس یکم از ملکه فخر جهان بیگم بود ) و عیسی خان ، نوه شاه عباس یکم پنجمین شاهنشاه ایران از دودمان صفوی و نامدارترین فرمانروای این سلسله بود . جهان بانو بیگم تنها باز مانده از خانواده عیسی…