مرور برچسب

، دختر شاه اسماعیل یکم

پریخان خانم ( شاهدخت صفوی دختر شاه اسماعیل یکم )

پریخان خانم شاهدخت صفوی ، دختر بزرگ و اولین فرزند شاه اسماعیل یکم پایه گذار و نخستین شاه دولت صفوی از تاجلی بیگم بود . وی از خاندان صفوی و دارای دین و مذهب اسلام ، شیعه بود . « زندگی » پریخان در سال ۱۵۰۶ میلادی در تبریز چشم بر جهان گشود .…

مهین بانو خانم ( دختر کوچک شاه اسماعیل یکم )

مهین ‌بانو خانم دختر کوچک شاه اسماعیل یکم پایه گذار و نخستین شاه دولت صفوی و تاجلی بیگم بود . وی کوچکترین خواهر شاه تهماسب دومین پادشاه سلسله صفوی بود . وی از خاندان صفوی و دارای دین و مذهب اسلام ، شیعه بود . « زندگی نامه » مهین بانو خانم…