مرور برچسب

، دختر شاه سلیمان یکم

شهربانو بیگم ( شاهدخت صفوی )

شهربانو بیگم شاهدخت صفوی ، دختر شاه سلیمان یکم هشتمین پادشاه صفویان ، نوه شاه عباس دوم و خواهر شاه سلطان حسین نهمین پادشاه سلسله صفویان بود . وی از سنین کودکی نامزد محمد داود مرعشی فرزند ، عزشرف بیگم دختر جهان‌ بانو بیگم دختر زبیده بیگم (…