مرور برچسب

، دختر شاه عباس یکم

زبیده بیگم ( دختر شاه عباس یکم صفوی )

زبیده بیگم ، دومین دختر شاه عباس یکم پنجمین شاهنشاه ایران از دودمان صفوی و نامدارترین فرمانروای این سلسله از ملکه فخر جهان بیگم بود . « زندگی نامه » زبیده بیگم نزده استادان بزرگ دوران خود و به‌ خوبی تربیت شد و زینب بیگم عمه شاه…