مرور برچسب

، دختر شاه مهرداد سوم کوماژن

آیوتاپا ( ملکه امسا )

آیوتاپا ، یک شاهزاده کوماژنی و دختر شاه مهرداد سوم پادشاه کوماژن و شاهزاده خانم آیوتاپا ماد آتروپاتن بود ، او ملکه و همسر پادشاه سوریه سامس سیراموس دوم از امسا بود . وی حدوداً در ۲۰ پیش از میلاد متولد شد ، او خواهر آکا دوم کوماژن ، آنتیوخوس…