مرور برچسب

، دومین حاکم مصر از خاندان محمد علی

ابراهیم محمد علی پاشا

ابراهیم محمد علی پاشا ، ( به ترکی استانبولی : Kavalalı İbrahim Paşa ) ; یک سیاست‌مدار اهل مصر بود . وی پسر بزرگ محمد علی پاشا و آمینه هانم و دومین حاکم مصر از خاندان محمد علی است ، که از ۲ مارس ۱۸۴۸ تا ۱۰ نوامبر ۱۸۴۸ بر تخت سلطنت نشست .…