مرور برچسب

، دیوانه

ابراهیم یکم

ابراهیم یکم ، هجدهمین سلطان امپراطوری عثمانی بود ، که از سال ۱۶۴۰ تا سال ۱۶۴۸ حکومت کرد . وی پسر احمد یکم و کوسم سلطان بود . او در ۵ نوامبر ۱۶۱۵ در استانبول زاده شد و در ۸ فوریه ۱۶۴۰ به جای مراد چهارم بر تخت پادشاهی نشست . او همچنین در…