مرور برچسب

، سلطان حسین کامل

حسین کامل ( نخستین سلطان مصر پس از خدیوی ها )

حسین کامل ، ( عربی : السلطان حسين كامل ) یک سلطان اهل مصر بود ، که از دسامبر ۱۹۱۴ تا اکتبر ۱۹۱۷/۱۹۱۹ حکومت کرد . وی نخستین سلطان مصر پس از خدیوی ها بود . پیش از او‌ عباس حلمی پاشا و پس از او احمد فواد بر تخت سلطنت نشستند . وی در ۲۱ نوامبر…