مرور برچسب

، سلیمان دوم

سلیمان دوم

سلیمان دوم ، ( به زبان ترکی عثمانی : سلطان سلیمان ثانی ) بیستمین سلطان امپراتوری عثمانی و نود و نهمین خلیفه اسلامی بود که از سال ۱۶۸۷ تا سال ۱۶۹۱ حکومت کرد . او فرزند ابراهیم یکم و آشوب سلطان ، و برادر محمد چهارم بود . وی ۱۵ آوریل سال ۱۶۴۲…