مرور برچسب

، سلیم ثالث

سلیم سوم ( سلطان امپراطوری عثمانی )

سلیم سوم یا سلیم بستکار و سلیم شهید ، ( به ترکی عثمانی : سلیم ثالث ) بیست و هشتمین سلطان و خلیفه امپراتوری عثمانی بود ، که از ۷ آوریل ۱۷۸۹ میلادی تا می ۱۸۰۷ میلادی سلطنت کرد . پیش از او عبدالحمید یکم و پس از او مصطفی چهارم بر تخت سلطنت…