مرور برچسب

، سومین حاکم مصر

عباس حلمی یکم ( سومین حاکم مصر )

عباس حلمی یکم ، ( عربی : عباس الأول ) یک سیاستمدار اهل مصر و سومین حاکم مصر از خاندان محمد علی بود . وی از ۱۰ نوامبر ۱۸۴۸ تا ۲ اوت ۱۸۴۹ در مقام و جایگاه ولیهعد مصر و سودان بود . و نیز از ۲ اوت ۱۸۴۹ تا ۱۳ ژوئیه ۱۸۵۴ بر تخت سلطنت نشست ، و…