مرور برچسب

، سی اُمین سلطان عثمانی

محمود دوم ( سلطان امپراطوری عثمانی )

محمود دوم ، ( به ترکی عثمانی : محمود ثانی) سی امین سلطان و خلیفه امپراتوری عثمانی بود ، که از ۲۸ ژوئیه ۱۸۰۸ میلادی تا ۱ ژوئیه ۱۸۳۹ میلادی سلطنت کرد . پیش از او مصطفی چهارم و پس از او عبدالمجید یکم بر تخت سلطنت نشستند . سلطان محمود دوم پسر…