مرور برچسب

، سی و دومین سلطان عثمانی

عبدالعزیز یکم ( سلطان امپراطوری عثمانی )

سلطان عبدالعزیز یکم ، سی و دومین سلطان و خلیفه امپراتوری عثمانی بود ، که از ۲۵ ژوئن ۱۸۶۱ میلادی تا ۳۰ می ۱۸۷۶ میلادی سلطنت کرد . پیش از او عبدالمجید یکم و پس از او مراد پنجم بر تخت سلطنت نشستند . سلطان عبدالعزیز پسر سلطان محمود دوم و…