مرور برچسب

، سی و ششمین سلطان عثمانی

محمد ششم ( سلطان امپراطوری عثمانی )

محمد ششم یا وحیدالدین محمد ، سی و ششمین و آخرین سلطان امپراتوری عثمانی بود ، که از ۴ ژوئیه ۱۹۱۸ میلادی تا ۱ نوامبر ۱۹۲۲ میلادی سلطنت کرد . پیش از او سلطان محمد پنجم بر تخت سلطنت نشست ، اما پس از او کسی بر تخت سلطنت ننشست ( لغو سلطنت ) .…