مرور برچسب

، سی و یکمین سلطان عثمانی

عبدالمجید یکم ( سلطان امپراطوری عثمانی )

سلطان عبدالمجید یکم ، ( به ترکی عثمانی : عبدالمجید اول ) سی و یکمین سلطان و خلیفه امپراتوری عثمانی بود ، که از ۲ ژوئیه ۱۸۳۹ میلادی تا ۲ ژوئن ۱۸۶۱ میلادی سلطنت کرد . پیش از او محمود دوم و پس از او عبدالعزیز یکم بر تخت سلطنت نشستند . سلطان…