مرور برچسب

، شاهدخت ساسانی

روددخت ( دختر اردشیر بابکان )

روددخت ( پارسی میانه : Rōdduxt ) یکی از زنان نجیب‌ زاده ساسانی در سده سوم میلادی بود . وی دختر انوشک ( نجیب‌زاده ساسانی در سده سوم میلادی ) و اردشیر بابکان بنیانگذار سلسله ساسانی بود . از وی در سنگ‌ نوشته شاپور یکم بر کعبه زرتشت با عنوان «…